Lễ cất nóc tòa nhà CT27A3 – Green Stars
Ngày 12/8/2015, lãnh đạo Công ty Cổ phần Ngôi sao An Bình cùng đại diện nhà thầu Công ty CPĐT Lạc Hồng, tư vấn giám sát đã thực hiện nghi thức đổ mẻ bê tông cuối cùng đánh dấu việc hoàn thành ...