Lạc Hồng bàn giao Nhà kỹ thuật cao Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
Sáng 12/5/2014, Ban Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng các phòng ban chức năng đã tiến hành thẩm định và tiếp nhận bàn giao một số hạng mục tại Khu nhà kỹ thuật cao...