Các gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam về thăm Khu Danh thắng Tây Thiên
Ngày 29/3, những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng năm 2014 đã về tham quan khu danh thắng Tây Thiên (Tam Đảo - Vĩnh Phúc)...