Hoàn thành phần thô các hạng mục Trường Hải Quan Việt Nam
Ngày 25/6/2015, Công ty CPĐT Lạc Hồng và Ban quản lý dự án đã tiến hành lễ cất nóc hạng mục Khối nhà văn phòng và Khu ký túc xá Trường Hải Quan Việt Nam tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên...